SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötasField: facebook
[title] => Facebook
[metakey] => facebook
[type] => url
[label] => Facebook
[required] => 0
[public] => 1
[editable] => 1
[url_target] => _blank
[url_rel] => nofollow
[icon] => um-faicon-facebook
[validate] => facebook_url
[url_text] => Facebook
[advanced] => social
[color] => #3B5999
[match] => https://facebook.com/

Field: linkedin
[title] => LinkedIn
[metakey] => linkedin
[type] => url
[label] => LinkedIn
[required] => 0
[public] => 1
[editable] => 1
[url_target] => _blank
[url_rel] => nofollow
[icon] => um-faicon-linkedin
[validate] => linkedin_url
[url_text] => LinkedIn
[advanced] => social
[color] => #0976b4
[match] => https://linkedin.com/

facebook 88
linkedin 88

Vi får eldsjälar att mötas