SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Att bemöta motstånd

  1. Välj ett motståndsyttrande i listan av yttranden (listan finns här)
  2. Fundera över hur man kan bemöta det och kom på några förslag!
  3. Välj ett nytt motståndsyttrande!

Vi får eldsjälar att mötas