SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

BAI

Här nedan finner du BAI (Beck Anxiety Inventory).
Genom att besvara frågorna får du ett BAI värde.

Ingen annan än din terapeut kan se dina svar.
Vill du inte ange ditt namn, be om en kod från din behandlare.

Vi får eldsjälar att mötas