SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

BDI-II

Här nedan finner du BDI-II (Becks Depression Inventory).
Genom att besvara frågorna får du ett BDI-II värde.

Ingen annan än din terapeut kan se dina svar.
Vill du inte ange ditt namn, be om en kod från din behandlare.

Vi får eldsjälar att mötas