Kategoriarkiv: 250 ord

Aktivt lyssnande i privatlivet

Malin Stihl arbetar som utbildare och handledare på ett företag som heter Humana. Där är hon även metodgarant för metoden MI – motiverande samtal. Malin har hållit på med MI sedan 2008, och är medlem i nätverket MINT sedan 2016.

Jag lär mig så mycket av de som deltar på mina utbildningar. Jag tycker också att det är så fascinerande att följa deras framsteg när det gäller MI under utbildningens gång. Jag ser alla små aha-upplevelser när de får känna på metoden. Av någon anledning så har jag en fäbless för att lyssna på deltagarnas berättelser om när de testat ett aktivt lyssnande i privatlivet. Mina deltagare brukar få en liten miniuppgift mellan dag 2 och 3 som går ut på att lyssna aktivt på någon som de känner väl.

Jag minns främst en kvinna, hon hade tidigare under utbildningsdagarna kommenterat att hennes man hade ett så tråkigt jobb och att det skulle vara hennes utmaning att försöka lyssna intresserat när han pratade om hyllsystem och logistik.

På den tredje dagen kom hon stolt tillbaka och sa att hennes man hade varit helt lyrisk över av att hon verkligen hade lyssnat intresserat på honom när han pratade om sitt jobb. De hade suttit vid köksbordet lång efter det att maten var uppäten. Hon beskrev för mig och gruppen att hon trodde att hon hade förstått vad han jobbade med, men det visade sig att när hon ställde lite följdfrågor, då fanns där hur mycket som helst att upptäcka och hon kunde dessutom förstå en del av hans dilemman på arbetet.

Så en liten enkel samtalsövning kan vara upphov till så mycket, empati, förståelse och närmre relationer även i privatlivet.

Missa inte nästa SMARTA Nyheter!

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Inga metoder, hur bra de än är, fungerar om de är inte är väl implementerade

Bengt Daleflod. Leg. psykolog, leg psykoterapeut, ordförande i Prepsec-Sverige.

Behandlingsassistent Olle:
– Jag är sugen att gå utbildning i HBT (Holistisk Beteendeterapi). Jag tror att metoden skulle passa våra klienter bra.

Avdelningsföreståndare:
– Ja det är nog din tur att gå en utbildning. Du kan ta med dig Berit. Hon har tjatat om att gå en utbildning eller förresten, hon kan gå en kurs i PS (Peppande samtal), då kompletterar ni varandra.

Tillsammans med mina kolleger har jag under 20 års tid utbildat över tusen ART instruktörer. Med facit i hand kan jag konstatera att ytterst få har lyckats omsätta utbildningen i fungerande praktik. Det finns som regel ingen tanke om hur utbildningen ska användas. Den som går utbildningen må vara hur duktig som helst, men om det inte finns förutsättningar att bedriva metoden, kommer densamma snabbt att stagnera, förflackas och dö ut.

Implementering av en metod är en stor utmaning. I praktiken görs ofta någonting helt annat än det man säger eller tror att man gör. Ett program är endast framgångsrikt och hållbart när det är fullt integrerat i organisationens övriga arbete. Denna process kan ta allt från två till fyra år.

Innan man skickar folk på en utbildning ska man upprätta en långsiktig implementeringsplan. Några frågor man bör ställa sig: Hur ser målen ut? Vad vill vi åstadkomma? Vilka behov har klienterna? Lämpar sig metoden? Passar den in i verksamheten? Finns det tillräckliga resurser?

Avdelningsföreståndare borde istället säga:
– Låter intressant, låt oss ta reda på lite mer om hur metoden fungerar, hur evidensläget ser ut och om metoden passar in i vår långsiktiga plan.

Missa inte nästa SMARTA Nyheter!

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Motivational Interviewing and Creating Safeness

Dr Stan Steindl, Clinical Psychologist and Adjunct Associate Professor, author of The Gifts of Compassion: How to understand and overcome suffering [Läs texten på svenska här]

The more I practice and train motivational interviewing (MI), the more I become aware that MI is about developing skills to work effectively with the evolved human brain. And it can be very tricky!

Many people know the brain’s threat system: the fight/flight/freeze/appease response. Just think of how people react when a clinician tries to tell them what to do. They become frustrated or angry and they argue back. Alternatively, they get anxious, and they shut down or avoid. Or they feel self-conscious or ashamed. Threat system activation!

But consider the clinician, who is worried about the person, their health or well-being, or frustrated by their lack of progress, or concerned about the demands of the organisation to achieve certain outcomes but without enough time or resources. The righting reflex is the urge to fix people, but it involves threat system activation for the clinician as well!

Thus, we find ourselves in discord—two human beings with tricky brains, both in threat mode, getting in the way of better outcomes. So, what’s the antidote? Safeness! This is the task of MI—creating a relationship where the person feels heard and understood, where they feel partnered and accepted, and where they feel safe.

And when humans feel safe, then we can connect, collaborate, and open up to exploring possibilities, envisioning a different future, and daring to make changes to our lives to help ourselves, and those around us, suffer a little less.

Motiverande samtal och att skapa trygghet

Dr Stan Steindl, klinisk psykolog och adjungerad docent, författare till The Gifts of Compassion: How to understand and overcome suffering

Ju mer jag utövar Motiverande samtal (MI), desto mer blir jag medveten om att MI handlar om att utveckla färdigheter för att arbeta effektivt med den utvecklade mänskliga hjärnan. Och det kan vara väldigt knepigt!

Många känner till hjärnans hotsystem: ”kamp/flykt/frys/undergiven” svaret.  Tänk bara på hur människor reagerar när en kliniker försöker berätta för dem vad de ska göra. De blir frustrerade eller arga och de argumenterar tillbaka. Alternativt blir de oroliga och stänger av eller undviker. Eller känner sig självmedvetna eller skäms. Hotsystemaktivering!

Men tänk klinikern, som är orolig för personen, dennes hälsa eller välbefinnande, eller blir frustrerad över bristande framsteg, eller oroad över organisationens krav på att uppnå vissa resultat men utan tillräckligt med tid eller resurser. Rättningsreflexen är den starka viljan att fixa människor, men det innebär också aktivering av hotsystem för läkaren!

Således befinner vi oss i discord – två människor med knepiga hjärnor, båda i hotläge, som är i vägen för bättre resultat. Så, vad är motgiftet? Trygghet! Detta är MI:s uppgift – att skapa en relation där personen känner sig hörd och förstådd, som en partner, accepterad och där personen känner sig trygg.

Och när vi människor känner oss säkra kan vi anknyta, samarbeta och öppna för att utforska möjligheter, föreställa oss en annan framtid och våga göra förändringar i våra liv för att hjälpa oss själva och de omkring oss att drabbas lite mindre.

Missa inte nästa SMARTA Nyheter!

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Psykoedukation för att förstärka hoppet

Liria Ortiz, leg. psykolog, leg psykoterapeut, författare, lärare och handledare i KBT och ACT och utbildare i motiverande samtal MI (MINT). Vann det Stora Psykologpriset 2017.

Det har hänt mig många gånger att till exempel, de personer som jag har arbetat med, säger;
– Ah, jag kan inte sova. Det är jättesvårt för mig just nu, och det är jättekonstigt.

Och för mig har det varit en viktig intervention att kunna normalisera att det inte alls är konstig att må dåligt när man befinner sig i en svår situation. 

För att vi kan tro att alla vet om det, men många gånger när det handlar om sambandet mellan mående och den psykiska hälsan, det kan hända att personen säger att;
– Jo, det händer bara mig

Då kan man ge psykoedukation med MI-verktyget information i dialog (Utforska – Tillför information – Utforska).  

Utforska:
– Vet du hur man reagerar när man är utsatt för svåra situationer? Vet du hur man reagerar när man upplever stress?

Tillför information:
Man berättar om det, och många gånger personen kan känna en lättnad. 

Utforska:
– Vad tänker du kring det här? 
– Aha, det här är normalt i min situation? 
– Jo! Det är normalt. Det är nånting som händer oss alla, vi alla människor reagerar på ungefär samma sätt i stressiga situationer. 

Och återigen, till min överraskning många gånger, personen har känt en enorm lättnad när man har sett att man inte är ensam i det. Att man inte är galen, det är ingenting fel på hen, utan man reagerar som en normal människa i en stressig situation.

Se mer om detta här på Lirias Youtube kanal;

Missa inte nästa SMARTA Nyheter!

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.