SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Kurs i Implementering – Introduktion (del 1)

När du sett filmen

Hitta någon eller några att diskutera dina intryck med – reflektera tillsammans!

Uppgifter att arbeta med inför implementering

Följande uppgifter kan vara bra att ha med sig om du överväger att implementera en ny metod.

Arbeta igenom uppgifterna nedan tillsammans när ni går i tankar om att införa en ny metod eller om ni upplever svårigheter med en redan påbörjad implementering.

Uppgift 1

Förankra metoden genom att…

Diskutera preliminär plan för hur vi;

  • utbildar alla vi behöver
  • mäter effekten av metoden – uppnår vi det vi vill?
  • gör lokal anpassning utan att förändra metoden
  • skapar en feedbackkultur
Uppgift 2

Ta beslut om vi ska införa metoden eller ej

Referenser

DiClemente, C. C. (2018). Addiction and Change, Second Edition: How Addictions Develop and Addicted People Recover (2:a utg.). Guilford Press.

 

Farbring, C. Å. & Rollnick. S (2015). MI för praktiker: stöd och vägledning för motiveramnde samtal. Natur & Kultur.

 

Fixsen, D.L., Naoom, S.F., Blase, K.A., Friedman, R.M. & Wallace, F. (2005). Implementation research: Asynthesis of the literature. Tampa, FL: University of South Florida, Louis de la Parte Florida Mental Health Institute, The National Implementation Research Network (FMHI Publication, 231).

 

Nutt, P.N. (1999). Surprising but true: half the decisions in organizations fail. The academy of Management Executive, 13, 75-90.

 

Rogers, E.M. (2003). Diffusion of innovations (5:e utg.) New York: The Free Press.

Vi vill särskilt tacka Carl Åke Farbring, som varit stöttepelare vid framtagning av kursen, som till stor del är hämtad från MI för praktiker (2015) som Carl Åke Farbring skrivit tillsammans med Stephen Rollnick. Läs gärna mer om den här!

Kontakt

Här nedan kan du boka in ett möte när det passar dig.

Vi får eldsjälar att mötas