SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Erika Carlström

Hela berättelsen

I detta stycke skall jag berätta om varför jag startat upp NPF-forum online.

Min utbildning är Kvalificerad Behandlingspedagog.
Jag har två stycken fantastiska flickor.
Min minsta flicka har en omfattande problematik inom neuropsykiatriska funktionsvariationer men också somatiska.

Som förälder och Behandlingspedagog vill jag sprida kunskap om diagnoser, hur det är att leva med NPF barn men också lyfta oss som NPF föräldrar.

Vårt samhälle måste sluta mörklägga våra barn och oss som föräldrar!

Våra barn är inte sina diagnoser.
De är barn som behöver mer stöd i vardagen. 

Jag vill lyfta våra barns röst och göra den hörd!

Kärlek-Glädje-Engagemang

Följ Erika genom hennes blogg!
https://erikacarlstrom.blogg.se/

Vi får eldsjälar att mötas