SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Fiktiv klient (ÅP-Påbyggnad)

Inför utbildningstillfället har du här möjlighet att berätta om någon

Som del i ÅP-utbildningen vill vi att du tänker beskriver vilken typ av klienter du möter, där du kommer att arbeta med programmet.
Om du ännu inte arbetar med klienter, använd din fantasi.

Försök beskriva vilken typ av klienter du kommer att eller skulle vilja arbeta med, genom att skapa en fiktiv klient. Denna klient kommer utgöra underlag att arbeta utifrån under utbildningen.

Efter registreringen kommer du att skickas vidare, till din profil.Vi får eldsjälar att mötas