SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Fiktiv klient (FIT)

Inför utbildningen skulle vi vilja veta lite om målgruppen du arbetar med.

Som del i utbildningen vill vi att du beskriver en fiktiv klient.

Försök beskriva klienten utifrån de klienter du möter, där du kommer att arbeta med FIT.
Om du ännu inte arbetar med klienter för tillfället, använd din fantasi. Beskriv i så fall en klient du tror att du kommer eller vill arbeta med i framtiden.

Denna fiktiva klient kommer utgöra underlag att arbeta utifrån under utbildningen.

När du skickat in, kommer du att komma vidare, till din profil och materialbanken.Vi får eldsjälar att mötas