SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Beskrivning av verksamhet och målgrupp inför utbildning i Återfallsprevention

Inför utbildningen skulle vi vilja veta lite mer om i vilken verksamhet du kommer att arbeta med Återfallsprevention.

Som del i ÅP-utbildningen vill vi därför att du beskriver er verksamhet och målgrupp genom att besvara frågorna nedan.

Det är inte viktigt att det blir exakt rätt. Tänk utifrån vilken eller vilka klienter du kommer att möta när du arbetar med programmet.

Efter att du besvarat frågorna kommer du att skickas vidare till din profil, så stäng inte fönstret.


Vi får eldsjälar att mötas