SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Utforskande frågor

  1. Bestäm en person som ska agera klient.
  2. Klienten beskriver kort ett problem, som hen inte bestämt sig för att ändra ännu.
    Exempelvis något som dina egna klienter brukar ha.
  3. Övriga turas om att ställa utforskande frågor (FUSS) och därefter en eller några följdfrågor.
  4. Byt klient när alla ställt en FUSS-fråga.

Vi får eldsjälar att mötas