SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Identifiera förändringsprat

  1. Försök identifiera förändringsprat i listan med yttranden (den finns här)
  2. Hur kan man bemöta förändringspratet? Försök komma på olika förslag!
  3. Välj ett nytt yttrande!

Vi får eldsjälar att mötas