SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Kurs i Implementering – Full implementering & Innovationsstadiet (del 4)

När du sett filmen

Hitta någon eller några att diskutera dina intryck med – reflektera tillsammans!

Uppgifter att arbeta med när metoden börjat få fäste i verksamheten

Följande uppgifter kan vara bra att ha med sig när är i en fas av att metoden börjat användas mer och fått spridning.

Arbeta igenom uppgifterna nedan tillsammans när metoden fått fäste eller om ni upplever svårigheter med en redan påbörjad implementering.

Uppgift 1

Vilka ska fungera som metodstödjare?

Ska vi utbilda metodstödjarna?

Ska vi ta stöd från en extern handledare?

Uppgift 2

Utse personer till ett implementeringsteam, som ansvarar för att strukturera kvalitet för användandet av metoden

Uppgift 3 (att ge till implementeringsteamet)

Återrapportering – Hur rapporteras kvalitet och kvantitet av användandet?

 

Hur mäter vi effekt på klientnivå?

Uppgifter att arbeta med när metoden börjar användas bredare i verksamheten

Följande uppgifter kan vara bra att ha med sig när metoden börjar få eget liv i verksamheten.

Arbeta igenom uppgifterna nedan tillsammans när metoden börjar användas i fler sammanhang än tidigare eller om ni upplever svårigheter med en redan påbörjad implementering.

Uppgift 4

Hur ser vi till att ge feedback kring användandet av metoden och samtidigt behåller metoden som den är?

Tidigare lektioner

Lektion 1 | Introduktion

Gå till lektionen

Lektion 2 | Undersökande stadiet

Gå till lektionen

Lektion 3 | Installering & Initial implementering

Gå till lektionen

Referenser

DiClemente, C. C. (2018). Addiction and Change, Second Edition: How Addictions Develop and Addicted People Recover (2:a utg.). Guilford Press.

 

Farbring, C. Å. & Rollnick. S (2015). MI för praktiker: stöd och vägledning för motiveramnde samtal. Natur & Kultur.

 

Fixsen, D.L., Naoom, S.F., Blase, K.A., Friedman, R.M. & Wallace, F. (2005). Implementation research: Asynthesis of the literature. Tampa, FL: University of South Florida, Louis de la Parte Florida Mental Health Institute, The National Implementation Research Network (FMHI Publication, 231).

 

Nutt, P.N. (1999). Surprising but true: half the decisions in organizations fail. The academy of Management Executive, 13, 75-90.

 

Rogers, E.M. (2003). Diffusion of innovations (5:e utg.) New York: The Free Press.

Vi vill särskilt tacka Carl Åke Farbring, som varit stöttepelare vid framtagning av kursen, som till stor del är hämtad från MI för praktiker (2015) som Carl Åke Farbring skrivit tillsammans med Stephen Rollnick. Läs gärna mer om den här!

Kontakt

Här nedan kan du boka in ett möte när det passar dig.

Vi får eldsjälar att mötas