SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Kurs i Implementering – Installering & Initial implementering (del 3)

När du sett filmen

Hitta någon eller några att diskutera dina intryck med – reflektera tillsammans!

Uppgifter att arbeta med när ni fattat beslut om att implementera en metod

Följande uppgifter kan vara bra att ha med sig när ni tagit beslut om införandet av en ny metod.

Arbeta igenom uppgifterna nedan tillsammans när beslut är taget eller om ni upplever svårigheter med en redan påbörjad implementering.

Uppgift 1

Besluta hur vi ser till att utbildad personal får coachning.

Exempelvis kamratgruppsmetod

Uppgift 2

Besluta om vi ska ha extern handledare

Uppgift 3

Sätt upp indikatorer som talar om när metoden används

Uppgifter att arbeta med när metoden ska börja användas

Följande uppgifter kan vara bra att ha med sig när personal kommer tillbaka från utbildningen.

Arbeta igenom uppgifterna nedan tillsammans när ni börjar pröva metoden i er verksamhet eller om ni upplever svårigheter med en redan påbörjad implementering.

Uppgift 4

Hur ser vi till att skapa optimala förutsättningar för personalen att börja använda metoden?

Uppgift 5

Hur ser vi till att personalen får feedback?

Tidigare lektioner

Lektion 1 | Introduktion

Gå till lektionen

Lektion 2 | Undersökande stadiet

Gå till lektionen

Referenser

DiClemente, C. C. (2018). Addiction and Change, Second Edition: How Addictions Develop and Addicted People Recover (2:a utg.). Guilford Press.

 

Farbring, C. Å. & Rollnick. S (2015). MI för praktiker: stöd och vägledning för motiveramnde samtal. Natur & Kultur.

 

Fixsen, D.L., Naoom, S.F., Blase, K.A., Friedman, R.M. & Wallace, F. (2005). Implementation research: Asynthesis of the literature. Tampa, FL: University of South Florida, Louis de la Parte Florida Mental Health Institute, The National Implementation Research Network (FMHI Publication, 231).

 

Nutt, P.N. (1999). Surprising but true: half the decisions in organizations fail. The academy of Management Executive, 13, 75-90.

 

Rogers, E.M. (2003). Diffusion of innovations (5:e utg.) New York: The Free Press.

Vi vill särskilt tacka Carl Åke Farbring, som varit stöttepelare vid framtagning av kursen, som till stor del är hämtad från MI för praktiker (2015) som Carl Åke Farbring skrivit tillsammans med Stephen Rollnick. Läs gärna mer om den här!

Kontakt

Här nedan kan du boka in ett möte när det passar dig.

Vi får eldsjälar att mötas