SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Kurs i Implementering – Undersökande stadiet (del 2)

När du sett filmen

Hitta någon eller några att diskutera dina intryck med – reflektera tillsammans!

Uppgifter att arbeta med innan ni fattar beslut om att implementera en metod

Följande uppgifter kan vara bra att ha med sig när ni står inför införandet av en ny metod.

Arbeta igenom uppgifterna nedan tillsammans innan ni tar beslut om införandet av en ny metod. eller om ni upplever svårigheter med en redan påbörjad implementering.

Uppgift 1

Ta reda på vilka eldsjälar som finns i din verksamhet.

Uppgift 2

Ta fram indikatorer som kan tala om för er att metoden är förankrad, så ni vet att ni är på väg åt rätt håll.

Uppgift 3

Gör en budget där implementering är en del.

Tidigare lektioner

Lektion 1 | Introduktion

Gå till lektionen

Referenser

DiClemente, C. C. (2018). Addiction and Change, Second Edition: How Addictions Develop and Addicted People Recover (2:a utg.). Guilford Press.

 

Farbring, C. Å. & Rollnick. S (2015). MI för praktiker: stöd och vägledning för motiveramnde samtal. Natur & Kultur.

 

Fixsen, D.L., Naoom, S.F., Blase, K.A., Friedman, R.M. & Wallace, F. (2005). Implementation research: Asynthesis of the literature. Tampa, FL: University of South Florida, Louis de la Parte Florida Mental Health Institute, The National Implementation Research Network (FMHI Publication, 231).

 

Nutt, P.N. (1999). Surprising but true: half the decisions in organizations fail. The academy of Management Executive, 13, 75-90.

 

Rogers, E.M. (2003). Diffusion of innovations (5:e utg.) New York: The Free Press.

Vi vill särskilt tacka Carl Åke Farbring, som varit stöttepelare vid framtagning av kursen, som till stor del är hämtad från MI för praktiker (2015) som Carl Åke Farbring skrivit tillsammans med Stephen Rollnick. Läs gärna mer om den här!

Kontakt

Här nedan kan du boka in ett möte när det passar dig.

Vi får eldsjälar att mötas