SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Kurs i Implementering – Vidmakthållande (del 5)

När du sett filmen

Hitta någon eller några att diskutera dina intryck med – reflektera tillsammans!

Uppgifter att arbeta med metoden blivit en del av verksamheten

Följande uppgifter kan vara bra att ha med sig när metoden ska integreras tydligare i det dagliga arbetet.

Arbeta igenom uppgifterna nedan tillsammans för att arbeta mer strukturerat kring hur metoden integreras eller om ni upplever svårigheter med en redan påbörjad implementering.

Uppgift 1

Hur schemaläggs feedback och handledning för utövarna?

Uppgift 2

Hur säkerställs att strukturen kring metoden bibehålls?

Uppgift 3

Hur ser vi till att personalen får löpande kompetensutveckling och att eldsjälarna får mer energi?

Tidigare lektioner

Lektion 1 | Introduktion

Gå till lektionen

Lektion 2 | Undersökande stadiet

Gå till lektionen

Lektion 3 | Installering & Initial implementering

Gå till lektionen

Lektion 4 | Full implementering & Innovationsstadie

Gå till lektionen

Referenser

DiClemente, C. C. (2018). Addiction and Change, Second Edition: How Addictions Develop and Addicted People Recover (2:a utg.). Guilford Press.

 

Farbring, C. Å. & Rollnick. S (2015). MI för praktiker: stöd och vägledning för motiveramnde samtal. Natur & Kultur.

 

Fixsen, D.L., Naoom, S.F., Blase, K.A., Friedman, R.M. & Wallace, F. (2005). Implementation research: Asynthesis of the literature. Tampa, FL: University of South Florida, Louis de la Parte Florida Mental Health Institute, The National Implementation Research Network (FMHI Publication, 231).

 

Nutt, P.N. (1999). Surprising but true: half the decisions in organizations fail. The academy of Management Executive, 13, 75-90.

 

Rogers, E.M. (2003). Diffusion of innovations (5:e utg.) New York: The Free Press.

Vi vill särskilt tacka Carl Åke Farbring, som varit stöttepelare vid framtagning av kursen, som till stor del är hämtad från MI för praktiker (2015) som Carl Åke Farbring skrivit tillsammans med Stephen Rollnick. Läs gärna mer om den här!

Kontakt

Här nedan kan du boka in ett möte när det passar dig.

Vi får eldsjälar att mötas