Kursintyg, ÅP, grundutbildning

INTYG

UTBILDNING I

ÅterfallsPrevention

ETT BEHANDLINGSPROGRAM FÖR ALKOHOL- OCH DROGBEROENDE

Online 2022-03-09

ONFATTNING OCH INNEHÅLL


Tre dagars grundutbildning i Återfallsprevention innehållande teori
och praktik, som avslutats med genomförande av sessioner.


Eva-Lott JönssonOla Hall
Leg. psykolog och medlem i MINTUtbildare och medlem i MINT

Vi får eldsjälar att mötas