Kursintyg

INTYG

UTBILDNING I

ÅterfallsPrevention

ETT BEHANDLINGSPROGRAM FÖR ALKOHOL- OCH DROGBEROENDE

Online 2022-03-09

OMFATTNING OCH INNEHÅLL

Tre dagars grundutbildning i Återfallsprevention innehållande teori
och praktik, som avslutats med genomförande av sessioner.

Eva-Lott Jönsson Ola Hall

___________________________

___________________________


 


 

Leg. psykolog och medlem i MINT

Utbildare och medlem i MINT

Vi får eldsjälar att mötas