Meny/agenda & informera i dialog

  1. Fundera ut något du brukar informera dina klienter om
  2. Punkta ner de saker som är viktigt att få med i informationen
  3. Öva parvis – Meny/agenda och/eller informera i dialog
    (Max 10 min långt samtal)