SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Metodhandledning, ÅP och Reflekt

Preliminära datum 2023

25 oktober kl. 13.00

20 november kl. 09.00

18 december kl. 09.00

Vi får eldsjälar att mötas