SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

MI för chefer

Motiverande samtal för chefer och ledare

I dagsläget har vi ingen inbokad utbildning.

Kontakta oss gärna för mer information.

Väletablerad samtalsmetod

Motivational Interviewing (MI) är en väletablerad metod som används inom de flesta branscher där man möter människor.

 

Metoden stark evidens för att arbeta med motivation. En  anledning till detta är att man i metoden använder konkreta samtalsfärdigheter som stärker relation och psykologisk trygghet.

Utbildningen sker över tre dagar som är fördelade på två tillfällen. Först två dagar som följs av en tredje dag en dryg månad senare.

Under dagarna varvas teoretiska avsnitt med praktiska övningar med fokus på genomförande av samtal.

Innehållet är inriktad mot hur MI kan användas och anpassas i chefs-/ledarskap.

Innehåll
  • Psykologisk trygghet
  • MI-anda
  • MI och ledarskap
  • MI i vardagen som ledare
  • Grundläggande samtalsfärdigheter – BÖRS
  • Förändringsprat
  • Hantera motstånd
  • Informera i dialog
  • Att ge information på ett neutralt sätt
Mål med kursen

Efter genomgången grundutbildning väntas deltagaren fått kunskap om vad som krävs för att kunna använda MI som grund i samtal och bemötande i sitt ledarskap.

 

Intyg utfärdas efter genomgången utbildning med fullständig närvaro.

Kurslitteratur

Vi använder inte någon specifik kurslitteratur under utbildningen då deltagarnas förkunskaper och platsen där MI kommer att tillämpas kan variera i hög grad. Vi kan däremot ge tips på litteratur om så önskas.

Digitalt kursmaterial

Allt kursmaterial finns tillgängligt via medlemsarenan och materialbanken. Tillgång till dessa är kostnadsfri och kan skapas här (öppnas i nytt fönster). Här kan du också interagera och utbyta erfarenheter med andra medlemmar.

Efter anmälan ges deltagaren tillgång till materialbanken, som även innehåller material som är användbart efter utbildningen.

Utbildning på plats

Plats för respektive utbildning finner du ovan.

I samband med anmälan kan meddela om du vill ha hjälp med att boka boende, som då tillkommer på priset.

Implementering

Som del av utbildningen, ingår även en mailkurs om implementering.

 

Denna mailkurs riktar sig till den eller de personer som har en beslutsfattande roll i verksamheten.

 

Kursen är på orienterande nivå men ger en bra grund i vad forskningen visat effektivt för att lyckas med en implementering

Kursavgift (exkl. moms): 6.900:-/person

I priset ingår för-, eftermiddagsfika och lunch alla dagar. Det ingår även tillgång till digitalt material via vår materialbank.

Vi får eldsjälar att mötas