SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

MI med tonåringar och unga vuxna

Läs dokumentet om tonåringar och unga vuxna (det finns här)

Diskutera följande frågeställningar;

  • Fick du några idéer, reflektioner eller nya tankar när du läste? Vilka i så fall?
  • Vilken typ av problematik/målbeteende är vanligast bland de unga du möter?
  • Vad är utmaningen i arbetet med unga med substansrelaterade syndrom (ex. droger eller icke substansrelaterade syndrom (ex. spel)?
  • Har du märkt kulturella skillnader ungdomar emellan? I så fall, hur?

Vi får eldsjälar att mötas