MI påfyllnadsdag online

Här finner du vår portal för material vi använder i under påfyllnadsdagen.

Åhörarmaterial

MI Påfyllnadsdag

Övriga dokument

Framkallande frågor (Folkhälsomyndigheten)

Vardagssamtal – Att tänka på

MI med tonåringar och unga vuxna

Övningsmaterial

Yttranden

Filmer

Filmklipp – Att hantera motstånd

Litteraturtips

Motiverande samtal med grupper – Ortiz, L.
Motiverande samtal i skolan – Rollnick, S., Kaplan, S. G. & Rutschman, R.

Övriga tips

Anmäl dig gärna till MI-forum online för att diskutera MI med andra. Läs mer och anmäl dig här.