SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

MI-utbildning, grund (online)

 

Grundutbildning i Motiverande samtal 19-20 september och 27 oktober

3 dagars utbildning i MI på distans.

 

I kursavgiften ingår tillgång till den digitala materialbanken!

Väletablerad samtalsmetod

Motivational Interviewing (MI) är en väletablerad metod som används inom de flesta branscher där man möter människor.

 

Metoden har visat sig effektiv för att framkalla någon motivation till förändring. Därför är MI särskilt användbar inom behandlingsarbete.

Evidens 

Under många år har en lång rad olika studier gjorts på Motiverande samtal (MI) i olika sammanhang. Om behandlaren uppnår tillräcklig skicklighet, visar sig MI vara en verkningsfull metod i förändringsarbete.

 

Evidens pekar också på att MI i kombination med behandling, kan stärka behandlingens effekt.

Utbildningen sker över tre dagar som är fördelade på två tillfällen. Först två dagar som följs av en tredje dag en dryg månad senare.

 

Under dagarna varvas teoretiska avsnitt med praktiska övningar med fokus på genomförande av MI-samtal.

Innehåll
  • MI-andan
  • Samtalsprocesser
  • Grundläggande samtalsfärdigheter – BÖRS
  • Förändringsprat
  • Ambivalens
  • Hantera motstånd
Mål med kursen

Efter genomgången grundutbildning väntas deltagaren fått kunskap om vad som krävs för att kunna genomföra MI-samtal.

 

Intyg utfärdas efter genomgången utbildning med och fullständig närvaro.

Kurslitteratur

Vi använder inte någon specifik kurslitteratur under utbildningen då deltagarnas förkunskaper och platsen där MI kommer att tillämpas kan variera i hög grad. Vi kan däremot ge tips på litteratur om så önskas.

Digitalt kursmaterial

Allt kursmaterial finns tillgängligt via medlemsarenan och materialbanken. Tillgång till dessa är kostnadsfri och kan skapas här (öppnas i nytt fönster). Här kan du också interagera och utbyta erfarenheter med andra medlemmar.

Efter anmälan ges deltagaren tillgång till materialbanken, som även innehåller material som är användbart efter utbildningen.

Utbildning på distans

Datum: 19-20 september och 27 oktober
Plats: Online
Tider: 09.00-16.00

 

Utbildningen sker online, via plattformen Zoom.
Zoom kan laddas ner kostnadsfritt.

 

Kursavgift (exkl. moms): 5.900:-/person

I priset ingår tillgång till digitalt material via vår materialbank.

Vi får eldsjälar att mötas