SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

MI-utbildning, 2013

Vidareutbildning i MI, 2 dagar

Plats: Kristianstad | Datum: 16-17 december

Målgrupp
Du som genomgått grundutbildning i MI och arbetar med MI.

Mål
Till vidareutbildningen tar deltagarna med ett inspelat eller utskrivet MI-samtal. Under dagarna kommer deltagarnas styrkor och förbättrings-områden att belysas. Efter vidareutbildningen har Du fått med dig ett sätt för hur man kan arbeta vidare på hemmaplan för att bibehålla sina MI-färdigheter, s.k. kamratgrupper.

Innehåll
– Fördjupning i kommunikationsfärdigheter
– Kodnig av samtal

Pris (exkl. moms)

I utbildningarna ingår för- och eftermiddagsfika och lunch alla dagarna.

2 dagars vidareutbildning i MI | 3.495:-

Anmälan

OBS!
Anmälan är bindande. Utbliven anmäld deltagare kommer att debiteras 50% av deltagaravgiften.
Full återbetalning sker om utbildningen ställs in till följd av för lågt antal anmälningar.

Vill ni utbilda flera personer ifrån samma arbetsplats och vill att Vi kommer till Er?
Kontakta oss här!

Efter skickad anmälan kommer vi kontakta Dig med ytterligare information!

Vi får eldsjälar att mötas