Noteringar från MI-forum

MI-forum online 26/11 2020

Tips att tänka på vid online

  • Vara öppen med att det är nytt för oss
  • Inte sätta allt för höga krav på sig själv
  • Låta deltagarna presentera varandra
  • Låt deltagarna hämta något personligt och visa I kameran
  • Låt deltagarna skriva förväntningar och trycka på enter samtidigt

MI-forum online 21/10 2020

Tips att tänka på vid online

Talking to change – pod (Glenn Hinds och Sebastian Kaplan)

Pod talking to change

Svensk MI-podd: Staffan Hultgren. Tyvärr kan jag inte se att den har ett särskilt namn. Men söker man på “smarta barn” kommer han upp. Han intervjuar andra MI-utbildare.

TIps 2: how to avoid death by power point av David JP Phillips-you tube

Jag brukar göra en pp efter hans tanker och en “vanlig” för åhörarkopior : )

Webinar https://www.youtube.com/watch?v=C7LFLaN13qU&t=19s