Övningsgrupper, ÅP

Välj en utav era typiska klienter, som ni sedan kommer att arbeta med under utbildningsdagarna.

Par 1 (ledare 1: Katalin, ledare 2: Andreas)

Alternativ till klient

Peter, 16
Amina, 14

Par 2+1 (ledare 1: Brian, ledare 1: Jeanette & ledare 2: Patrik)

Alternativ till klient

Ronald, 19
Cassandra, 20
Stefan, 20

Par 3 (ledare 1: Charlotta & ledare 2: Susanne)

Alternativ till klient

Fredrik, 34
Tage, 18

Par 4 (ledare 1: Elisabeth & ledare 2: Frida)

Alternativ till klient

Liam, 16
Dennis, 14

Par 5 (ledare 1: Linda & ledare 2: Marie)

Alternativ till klient

Lisa, 45
Pelle, 60

Par 6 (ledare 1: Isak & ledare 2: Lisa)

Alternativ till klient

Louise, 15
Max, 15

Träningsgrupper

Par 1
Katalin
Andreas

Par 2
Brian
Jeanette
Patrik

Par 3
Charlotta
Susanne

Par 4
Elisabeth
Frida

Par 5
Linda
Marie

Par 6
Isak
Lisa

Förberedelsegrupper

Grupp 1 (lektion 8)
Katalin
Brian
Jeanette
Charlotta
Elisabeth
Linda
Isak

Grupp 2 (lektion 9)
Andreas
Patrik
Susanne
Frida
Marie
Lisa

Diskussionsgrupper

Grupp 1
Andreas
Elisabeth
Isak
Katalin
Frida

Grupp 2
Brian
Jeanette
Patrik

Grupp 3
Charlotta
Linda
Susanne
Marie
Lisa