SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Övning – Lektion

Ledaren håller en del av en lektion…
Genomför momenten;
– Dagens tema | Anton funderar och diskussion
– Övning | Inled och genomför övningen

Lektionstid: 30 minuter
Feedback: 10 minuter

Klientoll (frivillig att använda)
Liam, 16 år

Observatören funderar över;

  • Blev temat i lektionen tydligt för klienten?
  • Fick ledaren fram syftet med lektionen?
  • Hur utforskade ledaren klientens svar under diskussionsfrågorna (MI)?
  • Hur kopplade ledaren ihop övning med temat? Blev det begripligt för klienten?
  • Kom överens om en reflektion att dela med er av i helgrupp

Vi får eldsjälar att mötas