SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Peter och sjuksköterskan

 1. Bestäm vem som är Peter resp. Eva. Om ni är fler i gruppen är resterande deltagare observatörer.
 2. Var och en läser sin rollbeskrivning
  OBS! Läs enbart din egen!;
  Peter Nilsonne (patient) finns här
  Eva Andersson (sjuksköterska) finns här
 3. Observatören öppnar inget dokumet. Oberservatören lyssnar på samtalet och lägger märke till eventuella vändpunkter i samtalet mellan sjuksköterska och patient.
  Lägg dig inte i samtalet.

Vi får eldsjälar att mötas