SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Projekt LFI

Välkommen till inloggning för Projekt LFI!

ESF-projektet Lärande för integration i Skåne Nordost (LFI) syftar till att öka kompetensen inom ett antal områden kopplat till bemötande av nyanlända. Osby kommun är projektägare och övriga deltagande kommuner är Östra Göinge, Kristianstad, Hässleholm och Hörby. Projektmålet är att öka kompetensen hos kommunanställd personal och öka samarbete och erfarenhetsutbyte i integrationsfrågor inom och mellan de deltagande kommunerna. Projektens delmål är:

Välj din inloggning i listan nedan eller direkt i menyraden.
Kunder->Projekt LFI->MI-utbildning (LFI)

MI-utbildning (LFI)

Vi får eldsjälar att mötas