SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

RAS (Relationship Assessment Scale)

RAS är ett skattningstest som kan användas för att ta tempen på er relation. Poängen kan användas som ett tillfälligt mätvärde. Så se poängen som ett underlag för diskussion och ha en öppen dialog.
Gör gärna testet då och då för att se hur det förändras.

Källa: Hendrick, S. S. (1988). A generic measure of relationship satisfaction. Journal of Marriage and the Family, 50, 93–98.

Här kan du testa RAS

Vi får eldsjälar att mötas