SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Reflektera på eget samtal

Utgå ifrån ditt eget samtal (hemuppgiften)

 1. Ha dokumentet Processer, MI-anda och förändringhjul framför dig (det finns här)
 2. Reflektera tillsammans utifrån dokumentet
  Exempelvis;
  – Vilken eller vilka processer befann ni er i under samtalet?
  – Kunde du behålla MI-andan? …exempelvis undvika råd och rättningsreflex…
  – Var i förändringsprocessen befann sig klienten?
  – Kunde du upptäcka något förändringsprat?
  – Upplevde du motstånd?
  – Använde du BÖRS och FUSS?
  – Vad gjorde du bra? Vad vill du utveckla?

Vi får eldsjälar att mötas