SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

RESA-chef

Ditt självförtroende som chef, sätter tonen för ditt ledarskap. Men det säger inget om du är en bra eller dålig chef!

Som chef är du ständigt i rampljuset och representerar din organisation.

Det medför samtidigt en svårighet att öppet och ärligt kunna reflektera med sig själv och andra.

🟠 Att vara chef innebär att kunna behärska inlyssnande i kombination med gränssättning. 
🟠 En chef behöver känna trygghet i sina beslut i förhållande till förväntningar.
🟠 Krav på resultat vilar på chefens axlar, men ofta upplever chefer att de saknar tillräcklig feedback på sitt arbete.
♻️ Ett hållbart ledarskap innebär balans mellan närvaro, feedback och tid för reflektion.
RESA-chef svarar mot alla dessa utmaningar! 

RESA står för REflektera i SAmtal. RESA-modellen bygger på forskning kring reflekterandets och gruppens betydelse. 

 

I RESA-chef får du ett bollplank av nya chefskollegor från olika branscher. I detta forum kommer du också att utmanas i ditt ledarskap och ges utrymme för självreflektion.

 

Gruppen du ingår i, leds av en handledare och består av chefer från olika branscher, där utgångspunkten är att ingen känner varandra från början.

🟢 Träffar sker en gång i månaden över en period på 8-12 månader (beroende på antal deltagare och praktiska förutsättningar).

 

🟢 Utifrån en tydlig agenda arbetar vi strukturerat och effektivt med deltagarnas aktuella utmaningar.

 

🟢 Under varje tillfälle utmanas du som deltagare att reflektera utifrån dina upplevelser i relation till ditt ledarskap.

 

Modellen bygger på evidens utifrån ledarskaps- och grupputveckling.

 

Handledaren finns tillgänglig för individuell coachning under hela perioden.

Sökande placeras på kölista, ifrån vilken deltagare erbjuds plats utifrån en differentiering. Vi strävar efter spridning mellan branscher och att ingen av deltagarna känner varandra sedan tidigare.

 

När vi har en passande gruppkonstellation, kommer man erbjudas plats. 

Tider för dagarna: 08.30-12.00
Förmiddagsfika/frukost ingår

 

Datum för träffarna meddelas i samband med att man erbjuds en plats.

 

Just nu genomförs träffarna enbart i Kristianstad.

Vi på SMART Utbildningscentrum har under 18 år, arbetat med handledning, utbildning, föreläsning och behandlingsarbete.

 

Gruppens handledare har gedigen kompetens och erfarenhet inom beteendevetenskap och är legitimerad psykolog, beteendevetare eller socionom med chefs-/ledarerfarenhet.

För att bli antagen krävs att du idag har ett formellt chefsansvar som sträcker sig över hela perioden då programmet pågår.

 

Även fullständig närvaro är ett krav.

En plats kostar 39.500:- (exkl moms)

 

Just nu tar vi emot ansökningar till en pilotgrupp.
Plats i pilotgrupp kostar 5.000:- (exkl. moms)

 

Se nedan!

Vill du vara med i en pilotgrupp?
Vi tar just nu emot anmälningar till ett reducerat pris!

Vad innebär pilotgrupp?

När RESA-chef startar upp på en ny ort eller med en ny handledare, sker detta till största sannolikhet med en pilotgrupp.

Att delta i en pilotgrupp innebär ingen skillnad mer än att man förväntas vara något mer delaktig i utvärdering. 

Man kan helt enkelt kontaktas under tiden eller efter gruppen avslutats, för att diskutera specifika moment eller annat som kan vara föremål för utvärdering av gruppens genomförande och handledare.

Av dessa skäl är priset för att delta i en pilotgrupp, kraftigt reducerat.

Pris för plats i pilotgrupp: 5.000:- (ordinarie: 39.500:-)

(exkl moms)

Ansökan

Vi får eldsjälar att mötas