SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

RESA-personal

Ingen är felfri, vilket skapar förutsättningar för lärande!

Tryggheten i gruppen, kan vara avgörande för hur man lär av egna och andras misstag.

Utmaningar i arbetet behöver man inte bära på ensam när man är ett lag. Därför är det av stor vikt att kunna hantera med- och motgångar på ett sätt som ger utveckling.

🟠 Som del av ett arbetslag har man ansvar att finnas tillhands för varandra.
🟠 Genom att dela med sig av egna utmaningar kan man också dela bördan och lära av varandra.
🟠 En stor utmaning som anställd är att få tid för reflektion tillsammans med andra.
♻️ Att vara hållbar innebär balans mellan närvaro, feedback och tid för reflektion.
RESA-personal hjälper till med dessa utmaningar! 
Vad är RESA-personal?

RESA står för Reflektera i Samtal. RESA-modellen bygger på influenser från forskning kring reflekterandets och gruppens betydelse. 

 

RESA-personal genomförs i grupp på arbetsplatsen, där modellen innebär att gruppen fungerar som bollplank för varandra.

 

I detta forum ges man som personal, stort utrymme att ventilera sina utmaningar och lära av varandra. Modellens struktur leder till att arbetslaget finner nya vägar, övar upp sin självreflektion och utvecklas i sin yrkesroll.

 

Gruppen leds av en handledare. Men kan också implementeras genom att utbilda egna handledare (RESA-coach/Reseledare) och på så vis fungera självständigt på sikt.

Jenny Ahlström (psykologstudent) följde under en period när vi arbetade med RESA-personal, med ett stort arbetslag inom Kriminalvården, som finns sammanfattat i en rapport med intervjuer av personalen som deltagit.

 

Rapporten finns att läsa här.

🟢 Träffar sker med jämna mellanrum utifrån arbetsplatsens förutsättningar. I utgångsläget träffas gruppen en gång i månaden, för att sedan utvärdera frekvensen, beroende på antal deltagare och praktiska förutsättningar.

 

🟢 Utifrån en tydlig agenda arbetar gruppen strukturerat och effektivt med deltagarnas aktuella utmaningar.

 

🟢 Under varje tillfälle utmanas deltagarna att reflektera utifrån sina upplevelser i relation till sitt arbete.

 

Modellen bygger på influenser från evidens utifrån ledarskaps-, grupputveckling, backstage modellen och motiverande samtal.

Som många andra, föredrar vi att ses IRL därför att vi värnar om det mänskliga mötet i denna digitala ålder.

 

Vi vet samtidigt att möten och annat ibland kan vara minst lika effektiva och givande online. Skulle detta vara det alternativ som funkar bäst för er, gör RESA bra att arbeta med online.

Inför varje träff avsätts 2 timmar.

 

Normalt sätt tar träffen 1,5-2 timmar.

 

Det är inte ovanligt att det finns utrymme mot slutet av träffen, då man nyttjar denna tid till att lyfta generella saker. Det kan exempelvis vara ett specifikt begrepp från KBT eller MI, då man kan diskutera eller öva.

Vi på SMART Utbildningscentrum har sedan 2005, arbetat med handledning, utbildning, föreläsning och behandlingsarbete.

 

Gruppens handledare har gedigen kompetens och erfarenhet inom beteendevetenskap och är legitimerad psykolog, beteendevetare, terapeut eller socionom med chefs-/ledarerfarenhet.

Om man startar upp RESA-personal, finns möjligheten att utbilda RESA-coacher, som efter godkännande, kan hålla i handledningen på arbetsplatsen.

 

Vi rekommenderar detta som ett andra steg, då man på ett enklare sätt kan se till att handledningen blir av och att modellen tillämpas med regelbundenhet.

 

Som RESA-coach får man tillgång till oss som stöd och vägledning. 

Ett riktmärke för att starta upp en grupp med RESA-personal, är 10 tillfällen.

 

Priset för dessa är 39.000:- (exkl. moms).

 

En grupp kan dock inte bestå av allt för många deltagare per tillfälle (omkring 8 personer), vilket innebär att det kan variera utifrån hur vi gör upplägget tillsammans.

 

Ta därför kontakt, så hittar vi ett upplägg som passar er.

Vi får eldsjälar att mötas