SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

RESA-personal

Ingen är felfri, vilket skapar förutsättningar för lärande!

Tryggheten i gruppen, kan vara avgörande för hur man lär av egna och andras misstag.

Utmaningar i arbetet behöver man inte bära på ensam när man är ett lag. Därför är det av stor vikt att kunna hantera med och motgångar på ett sätt som ger utveckling.

🟠 Genom att dela med sig av egna utmaningar kan man också dela bördan och lära av varandra.
🟠 Som del av ett arbetslag har man ansvar att finnas tillhands för varandra.
🟠 En stor utmaning som anställd är att få tid för reflektion tillsammans med andra.
♻️ Att vara hållbar innebär balans mellan närvaro, feedback och tid för reflektion.
RESA-personal svarar mot alla dessa utmaningar! 

RESA står för REflektera i SAmtal. RESA-modellen bygger på forskning kring reflekterandets och gruppens betydelse. 

 

RESA-personal genomförs i grupp på arbetsplatsen, där modellen innebär att gruppen blir ett bollplank. I detta forum utmanas arbetslaget tillsammans i sitt agerande, finner nya vägar, ges utrymme för självreflektion och utveckling av sitt självledarskap.

 

Gruppen leds av en handledare. Men kan också implementeras genom att utbilda egna handledare (RESA-coacher) och på så vis fungera självständigt på sikt.

🟢 Träffar sker med jämna mellanrum utifrån arbetsplatsens förutsättningar. Vi rekommenderar att det sker ungefär en gång i månaden (beroende på antal deltagare och praktiska förutsättningar).

 

🟢 Utifrån en tydlig agenda arbetar vi strukturerat och effektivt med deltagarnas aktuella utmaningar.

 

🟢 Under varje tillfälle utmanas deltagarna att reflektera utifrån sina upplevelser i relation till sitt arbete.

 

Modellen bygger på evidens utifrån ledarskaps- och grupputveckling.

 

Handledaren finns tillgänglig under hela perioden.

Inför varje träff avsätts 2 timmar.

 

Tiden kan variera något utifrån gruppstorlek och annat. Normalt sätt tar träffen 1,5-2 timmar.

Vi på SMART Utbildningscentrum har sedan 2005, arbetat med handledning, utbildning, föreläsning och behandlingsarbete.

 

Gruppens handledare har gedigen kompetens och erfarenhet inom beteendevetenskap och är legitimerad psykolog, beteendevetare eller socionom med chefs-/ledarerfarenhet.

Om man startar upp RESA-personal, finns möjligheten att utbilda RESA-coacher, som efter godkännande, kan hålla i handledningen på arbetsplatsen.

 

Vi rekommenderar detta som ett andra steg, då man på ett enklare sätt kan se till att handledningen blir av och att modellen tillämpas med regelbundenhet.

 

Som RESA-coach får man tillgång till oss som stöd och vägledning. Man blir också inbjuden till särskilda träffar för RESA-coacher, där man har möjlighet att dela med sig av erfarenheter och utmaningar.

Ett riktmärke för att starta upp en grupp med RESA-personal, är 10 tillfällen.

 

Priset för dessa är 39.000:- (exkl. moms).

 

En grupp kan dock inte bestå av allt för många deltagare per tillfälle (omkring 8 personer), vilket innebär att det kan variera utifrån hur vi gör upplägget tillsammans.

 

Ta därför kontakt, så hittar vi ett upplägg som passar er.

Vi får eldsjälar att mötas