Resursdetektiv

  1. Öppna Resursdetektiv (det finns här) och besvara frågorna
  2. Berätta för en annan person, som reflekterar och sammanfattar