Samtal med reflektivt lyssnande

  1. Titta på filmen Killen i baren (den finns här)
  2. Fundera ut hur en typisk klient är, som du möter i din vardag
  3. Berätta kort för din övningspartner, i vilket sammanhang du möter klienten
  4. Rollspela;
    Person 1: Agera klient
    Person 2: Använd reflektivt lyssnande i samtalet med klienten. Använd BÖRS, ställ utforskande frågor. Försök om du vill, att reflektera på förändringsprat och hantera motstånd.
  5. Byt roller efter max 10 minuters samtal
  6. Ge varandra lite kort feedback