SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Samtal med reflektivt lyssnande

 1. Titta på filmen Killen i baren (den finns här)
 2. Fundera ut hur en typisk klient är, som du möter i din vardag (här finns exempel på klienter)
 3. Berätta kort för din övningspartner, i vilket sammanhang du möter klienten
 4. Rollspela;
  Person 1: Agera klient
  Person 2: Använd reflektivt lyssnande i samtalet med klienten. Använd BÖRS och FUSS.
  Reflektera på förändringsprat och hantera motstånd.
  (Person 3: Observatör – lägg märke till vad som händer, ge kort feedback efter samtalet)
 5. Byt roller efter max 10 minuters samtal
 6. Ge varandra kort feedback

Vi får eldsjälar att mötas