SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Skattning av resurser

  1. Öppna Skattning av resurser (det finns här)
  2. För ett samtal med klienten utifrån frågeställningarna. Börja med att ställa skalfrågan i frågeformuläret. Använd sedan MI för att utforska svaret. Svaret sammanfattas kort i text för att kunna återges till klienten senare.
  3. Sammanfatta klientens svar med fokus på starka resurser och förbättringsområden.
  4. Återge din återkoppling till klienten och gör en meny/agenda tillsammans.

OBS!
Begränsa hur djupt ni går och hur många av frågorna ni prövar, i förhållande till tiden.

Vi får eldsjälar att mötas