Skattning av resurser

  1. Öppna Skattning av resurser (det finns här)
  2. För ett samtal med klienten utifrån frågeställningarna. Börja med att ställa skalfrågan i frågeformuläret. Använd sedan MI för att utforska svaret. Svaret sammanfattas kort i text för att kunna återges till klienten senare.
  3. Sammanfatta klientens svar med fokus på starka resurser och förbättringsområden.
  4. Återge din återkoppling till klienten och gör en meny/agenda tillsammans.

OBS!
Begränsa hur djupt ni går och hur många av frågorna ni prövar, i förhållande till tiden.