SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Terapeutiska färdigheter

Att vara behandlare, innebär att man kan ha ett helt avgörande intryck på en eller flera människor man möter.

Forskning har visat att det finns åtta färdigheter som är extra framgångsrika hos de behandlare som lyckas bättre än andra, med sina klienter.

Att vara en framgångsrik behandlare, innebär mer än att vara skicklig på metoden man arbetar med. Dessa färdigheter är metodneutrala, dvs att oavsett vilken metod man arbetar med, är dessa färdigheter viktigare att behärska.

Här kan du göra en egen skattning och reflektera över din egen förmåga att använda dessa färdigheter.

Fundera över var du själv står och vad du tror att du behöver träna på för att bli en framgångsrik behandlare. När du besvarat alla frågor, kommer du att få ett mail med ytterligare några frågor att reflektera över.

Det är viktigt att du funderar och gör en så bra bedömning som möjligt. Det är enbart för din egen utveckling, du svarar på dessa frågor.


Vi får eldsjälar att mötas