SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Testa din GRIT

Grit innebär en persons förmåga att hålla fast vid långsiktiga mål, trots tillfälliga motgångar. Grit är en aspekt av motivation som inte enbart handlar om att drivas av det vi tycker är kul.

Att ha grit betyder att man kämpa i motgångar och fortsätta sitt mål, trots att det inte alltid är kul. Man kan översätta grit med ihärdighet, karaktärsstyrka, jävlar anammar, eller gry; “det är gott gry i henne!” 

Det behövs mer forskning på området för att kunna säga hur man kan utveckla eller skapa grit.  Men man kan se att personer med hög grit ofta är väldigt framgångsrika i utbildning och yrkesliv. Forskningen har kunnat visa att grit är en av de faktorer dessa personer har gemensamt.

Här kan du testa din GRIT

Vi får eldsjälar att mötas