Ola Hall

Ändra ditt omslagsfoto
olahall
Ändra ditt omslagsfoto
Hej! Jag med mig över 20 år inom kriminalvård och och projekt med ungdomar i utanförskap. Missbruk, våldsproblematik och personalutbildning med motivation som ledord.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Utbildare, föreläsare, handledare

Anställd som regional projektkoordinator på Folkuniversitetet

Motivational Interviewing, Återfallsprevention, ART