Ola Hall

Ändra ditt omslagsfoto
olahall
Ändra ditt omslagsfoto
olahall
Jag har med mig över 20 år inom kriminalvård, utbildning, handledning och projekt med ungdomar i utanförskap. Jag har arbetat med missbruk, våldsproblematik och personalutbildning med motivation som ledord.
Status för denna avändare är Godkänd

Denna användare har inte lagt till några uppgifter till sin profil ännu.

Delägare i SMART Utbildningscentrum och projektledare på Folkuniversitetet
Övrig privat verksamhet, ex. utbildare/föreläsare, Övrig utbildningsorganisation

SMART Utbildningscentrum och Folkuniversitetet

Beteendevetare

Utbildare, föreläsare, handledare

ART-utbildning, MI-utbildning, PREPARE-utbildning, ÅP-utbildning
MINT, PREPSEC