Ola Hall

Ändra ditt omslagsfoto
olahall
Ändra ditt omslagsfoto
olahall
Jag har med mig över 20 år inom kriminalvård, utbildning, handledning och projekt med ungdomar i utanförskap. Jag har arbetat med missbruk, våldsproblematik och personalutbildning med motivation som ledord.
Status för denna avändare är Godkänd