SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

ÅP-utbildning

Återfallsprevention, 3 dagar

Återfallsprevention riktar sig mot beroendeproblematik kring alkohol och droger.
Utbildningen i ÅP består utav 3 dagars grundutbildning med praktiska och teoretiska moment.

Utbildningsinnehåll:
– Teoretisk grund till Återfallsprevention
– Marlatts återfallsmodell (Läs mer om Marlatts modell!)
– Programmets tio sessioner
– Praktisk tillämpning

ÅP-fördjupning, 1 dag

ÅP-Påbyggnad
Utbildningen är en dag och består av en teoretisk genomgång följt av praktisk tillämpning av lektioner. Lektionerna kan användas i grupp eller individuellt, beroende på hur ledaren anpassar genomförandet. Under dagen diskutera aspekter av gruppträning, så att deltagaren ska kunna genomföra ÅP såväl individuellt som i grupp.

Utbildningsinnehåll:
– Teoretisk grund till de nya lektionerna
– Manual med nya lektioner
– Praktisk tillämpning

Förkunskapskrav:
– Grundutbildning i Återfallsprevention

ÅP-Gaming
Vi deltar just nu i ett forskningsprojekt som drivs av Lunds universitet. Projektet utvärderar behandling av problematiskt dataspelande hos barn och unga. Under en fördjupningsdag får du ta del av teorier bakom problematiskt dataspelande och den behandlingsmanual som just nu utvärderas i projektet.

Utbildningsinnehåll:
– Teoretisk grund till problematiskt dataspelande
– Genomgång av behandlingsmanualen
– Praktisk tillämpning

Förkunskapskrav:
– Grundutbildning i Återfallsprevention

Läs mer om ÅP här!
Se om vi har inplanerade kurser här!

Vi får eldsjälar att mötas