ÅP-utbildning

Återfallsprevention, 3 dagar

Återfallsprevention riktar sig mot beroendeproblematik kring alkohol och droger.
Utbildningen i ÅP består utav 3 dagars grundutbildning med praktiska och teoretiska moment.

Utbildningsinnehåll:
– Teoretisk grund till Återfallsprevention
– Marlatts återfallsmodell (Läs mer om Marlatts modell!)
– Programmets tio sessioner
– Praktisk tillämpning

ÅP-fördjupning, 1 dag

ÅP-Gaming
Vi deltar just nu i ett forskningsprojekt som drivs av Lunds universitet. Projektet utvärderar behandling av problematiskt dataspelande hos barn och unga. Under en fördjupningsdag får du ta del av teorier bakom problematiskt dataspelande och den behandlingsmanual som just nu utvärderas i projektet.

Utbildningsinnehåll:
– Teoretisk grund till problematiskt dataspelande
– Genomgång av behandlingsmanualen
– Praktisk tillämpning

Förkunskapskrav:
– Grundutbildning i Återfallsprevention, minst 3 dagar

Läs mer om ÅP här!
Se om vi har inplanerade kurser här!