SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

KBT-utbildning

Kognitiv Beteende Terapi, 5 dagar

Vi ger en utbildning i KBT på orienterande nivå och anpassar innehållet efter önskemål.
Våra vanligaste kursdeltagare är elever på folkhögskola och personal på behandlingshem. Innan utbildningsstarten vill vi föra en dialog med uppdragsgivaren om önskemål och förväntningar för att utbildningen ska vara i rätt riktning och ligga på en bra nivå för deltagarna.

Det är viktigt för oss att kursdeltagarna får ut så mycket relevant kunskap som möjligt!

Utbildningsinnehåll:
– Begrepp (ex. positiv förstärkning, utsläckning och betingning)
– Beteendeanalys (Varför gör klienten som hen gör? Hur kan vi påverka beteendet?)
– Kognitiv teori (Tankar på olika nivå; schema, livsregler och automatiska tankar)
– Praktisk tillämpning (Testa att använda beteendeanalys och KBT-samtal)

Listan är exempel på vad utbildningen kan innehålla. Naturligtvis är innehållet på en orienterande nivå men ger en god inblick i KBT och skapar ytterligare nyfikenhet att utforska och lära mer!

Läs mer om KBT här!
Se om vi har inplanerade kurser här!

Vi får eldsjälar att mötas