SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Värderingsbilder

Klicka för att öppna i eget fönster

Utgå ifrån Värderingsbilderna i samtalet med klienten.

Steg 1 
Låt klienten välja tre bilder som står för det hen tycker är viktigt i livet och låt hen berätta vad hen ser i bilderna.

Steg 2 
Välj en utav bilderna och låt denna stå för ”den viktigaste just nu”.
Denna bilden representerar klientens värderade riktning.

Steg 3 
Låt klienten utveckla och beskriva värderingen tydligare – i konkreta beteenden. Gör, om det behövs, en meny av beskrivningen med olika beteenden i bubblorna. Sammanfatta menyn och gör tillsammans en agenda.

Steg 4 
Utforska tidigare lyckanden, redan påbörjade steg eller försök.
Använd BÖRS och FUSS för att stärka motivation och tilltro till egen förmåga, stärk känslan av beredskap.

Avsluta med nyckelfrågan, exempelvis;
– Vad är första steget?
Vad berättar du nästa gång vi ses?

Vi får eldsjälar att mötas