SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Avbokningspolicy

Nedan följer våra regler för avbokning. Observera att om utbildningen eller uppdraget är bokat genom separat avtal eller offert, är det avtalets eller offertens avbokningsregler som som gäller.

Om avbokningsregler finns angivet i informationsblad tillhörande utbildning eller annat uppdrag, räknas dessa som avbokningsregler.

Finns inga avbokningsregler angivna i eventuellt underlag för utbildning, konferens eller annat uppdrag, gäller nedanstående bestämmelser.

Om någonting nedan är oklart eller om du inte finner information om vad som gäller i just Ditt fall, ber vi dig kontakta oss här.

Covid-19

Vi följer ständigt Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridning av Covid-19. Vi följer rekommendationer gällande antal personer i samma lokal, god hygien, minskad risk för köbildning och annat som möjliggör att vi kan träffas på ett säkert sätt.

Vi vill understryka att planerade utbildningar, konferenser och andra uppdrag enbart sker fysiskt om det kan genomföras på ett säkert sätt. Om detta inte är möjligt kommer eventuellt erlagda kurs- eller konferensavgifter att återbetalas.

Kurser, konferenser eller andra uppdrag kan i detta fall förläggas online. Om det blir aktuellt kommer vi att informera om det så snarast möjligt via hemsida och/eller via mail till den eller de som anmält sig.

Redan anmälda kursdeltagare har i detta fall rätt att tacka nej till att delta online och få full återbetalning, med undantag för eventuellt utskickad kurslitteratur.

Distansköplagen (2005:59)

Du har konsument alltid rätt att inom 14 dagar ångra ett köp som skett online. Denna lag gäller konsumenter, dvs privatpersoner. Om du ångrar ett köp eller bokning, meddela oss via länken nedan.

Avbokning

Du har som kund alltid möjlighet att avboka din plats i utbildning, konferens eller annat uppdrag. Detta bör i så fall ske skyndsamt utan dröjsmål.

Sker avbokningen senare än tre veckor före uppdragets start, kommer enbart halva avgiften att återbetalas.

Sker ingen avbokning, kommer hela avgiften att debiteras.

Kostnader för eventuellt utskickad kurslitteratur, kommer inte återbetalas. För specifik kostnad för kurslitteratur, ber vi dig kontakta oss här.

Avbokning sker genom att du kontaktar oss här!

Vi får eldsjälar att mötas