SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

MI-utbildning, grund

Grundutbildning i Motiverande samtal

Utbildning 1 | 28 feb – 1 mars & 3 april | Lund
Utbildning 2 | 15-16 mars & 20 april | Lund
Utbildning 3 | 20-21 mars & 19 april | Mölndal
Utbildning 4 | 12-13 april & 22 maj | Kristianstad
Utbildning 5 | 3-4 maj & 1 juni | Kristianstad
Utbildning 6 | 12-13 september & 9 oktober | Kristianstad
Utbildning 7 | 14-15 november & 14 december | Kristianstad

Pris (exkl. moms): 6.500:-/person

I priset ingår för-, eftermiddagsfika och lunch alla dagarna.

Det ingår även tillgång till digital materialbank och snabbkurs om implementering.

Väletablerad samtalsmetod

Motivational Interviewing (MI) är en väletablerad metod som används inom de flesta branscher där man möter människor.

 

Metoden har visat sig effektiv för att framkalla någon motivation till förändring. Därför är MI särskilt användbar inom behandlingsarbete.

Evidens 

Under många år har en lång rad olika studier gjorts på Motiverande samtal (MI) i olika sammanhang. Om behandlaren uppnår tillräcklig skicklighet, visar sig MI vara en verkningsfull metod i förändringsarbete.

 

Evidens pekar också på att MI i kombination med behandling, kan stärka behandlingens effekt.

Utbildningen sker över tre dagar som är fördelade på två tillfällen. Först två dagar som följs av en tredje dag en dryg månad senare.

Under dagarna varvas teoretiska avsnitt med praktiska övningar med fokus på genomförande av MI-samtal.

Innehåll
  • MI-andan
  • Samtalsprocesser
  • Grundläggande samtalsfärdigheter – BÖRS
  • Förändringsprat
  • Ambivalens
  • Hantera motstånd
Mål med kursen

Efter genomgången grundutbildning väntas deltagaren fått kunskap om vad som krävs för att kunna genomföra MI-samtal.

Intyg utfärdas efter genomgången utbildning med fullständig närvaro.

Kurslitteratur

Vi använder inte någon specifik kurslitteratur under utbildningen då deltagarnas förkunskaper och platsen där MI kommer att tillämpas kan variera i hög grad. Vi kan däremot ge tips på litteratur om så önskas.

Digitalt kursmaterial

Allt kursmaterial finns tillgängligt via medlemsarenan och materialbanken. Tillgång till dessa är kostnadsfri och kan skapas här (öppnas i nytt fönster). Här kan du också interagera och utbyta erfarenheter med andra medlemmar.

Efter anmälan ges deltagaren tillgång till materialbanken, som även innehåller material som är användbart efter utbildningen.

Utbildning på plats

Plats för respektive utbildning finner du ovan.

I samband med anmälan kan meddela om du vill ha hjälp med att boka boende, som då tillkommer på priset.

Implementering

Som del av utbildningen, ingår även en mailkurs om implementering.

 

Denna mailkurs riktar sig till den eller de personer som har en beslutsfattande roll i verksamheten.

 

Kursen är på orienterande nivå och passar därför även den som är extra intresserad.

 

Anmälan till denna kurs finns här!
(Öppnas i nytt fönster)

Kursavgift (exkl. moms): 6.500:-/person

I priset ingår för-, eftermiddagsfika och lunch alla dagar. Det ingår även tillgång till digitalt material via vår materialbank.

Anmälan

Observera att formuläret är det samma som anmälan till MI för chefer.

 

(Mer om MI för chefer finns är)

Vi får eldsjälar att mötas