SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Vardagssamtal

rollnick
Stephen Rollnick

Motivational Interviewing som förhållningssätt

Vardagssamtal utarbetades av Stephen Rollnick, som en kortvariant av Motivational Interviewing, MI. Anledningen var att man i mötet med människor, ständigt ställs inför situationer i vilka man behöver ha ett framgångsrikt förhållningssätt.
I MI finns effektiva strategier och tekniker som kan appliceras i ett vardagligt sammanhang.

Olika samtalsstilar
Olika situationer kräver olika samtalsstilar. Att möta en person som är väldigt upprörd över någonting kan kräva att man i huvudsak lyssnar. I en situation då någon ber om råd eller har funderat över sitt liv och är nyfiken på vad du kan erbjuda innebär helt andra förutsättningar när man för en dialog, då exempelvis man kan spåna idéer tillsammans. Det finns också tillfällen då man behöver tala om för någon vad det är för regler som gäller i den verksamhet man befinner sig i. Det kan vara en utmaning att ge direktiv och kritik utan att sätta sig över någon, men samtidigt behålla makten över innehållet i det man förmedlar.

“MI-light”
Man kan i korta drag säga att Vardagssamtal innebär att man använder sig av MI som förhållningssätt, snarare än att man genomför MI-samtal. Vardagssamtal bygger på samma principer som MI. Men man arbetar inte lika uttalat och specifikt med att locka fram förändringsprat (läs mer om förändringsprat här).

Vardagssamtal innebär att man tar samtalet ut ur terapirummet.

Läs mer om utbildning i Vardagssamtal  här!

Vi får eldsjälar att mötas