SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Utbildning i FIT

Evidensbaserad behandling

Feedback Informed Treatment är ett system för att med feedback från klienten förbättra behandlingen.

 

FIT är ett mångteoretiskt förhållningssätt där man oavsett metod rutinmässigt inhämtar feedback om terapeutisk allians och behandlingsresultat, för att sen använda informationen till att skräddarsy den service som erbjuds.

 

Det är godkänt som evidensbaserad praktik av bland annat APA och SAMHSA i USA.

 

Du hittar mer information här i Socialstyrelsens metodguide (öppnas i nytt fönster)

Inför utbildningen

Inga förkunskaper nödvändiga. Det är är inget krav men en fördel om du har en grundutbildning och/eller vana inom någon form av samtalsteknik innan du går utbildningen i FIT. 

 

I utbildningen varvas teoretiska avsnitt med praktiska övningar med fokus på användandet av FIT.

 

Före kursstart rekommenderas att du uppdaterar dina kunskaper i den metod du avser tillämpa FIT tillsammans med, exempelvis Återfallsprevention eller Motiverande samtal.

 

Ett roligt sätt att göra det är genom våra tester.

 

Testerna finns här! (öppnas i nytt fönster)

 

Informationsblad för utskrift finns här (öppnas i separat fönster)

Mål med kursen

Utbildningen ger teoretiska och praktiska kunskaper för att använda FIT; ORS-SRS i klientarbete.

 

Intyg utfärdas efter genomgången utbildning.

Kurslitteratur

Som kurslitteratur utgår vi ifrån Miller, S., Bertolino, B. med flera (2014). Feedback-informerad terapi – FIT. Studentlitteratur. (348 s). ISBN 978-91-440-859-06.

Digitalt kursmaterial

Allt kursmaterial finns tillgängligt via medlemsarenan och materialbanken. Tillgång till dessa är kostnadsfri och kan skapas här (öppnas i nytt fönster). Här kan du också interagera och utbyta erfarenheter med andra medlemmar.

Efter anmälan ges deltagaren ges tillgång till materialbanken, som även innehåller material som är användbart efter utbildningen.

Motiverande samtal och Återfallsprevention

FIT kan med fördel kombineras med en annan metod, som exempelvis Motiverande samtal (MI) eller Återfallsprevention (ÅP).

 

Håll gärna utkik efter andra utbildnignar.

 

Alla våra kurser och konferenser finns här! (Öppnas i nytt fönster)

Vi får eldsjälar att mötas