Referenser

Reflektioner från personer vi utbildat

Otroligt bra. Fick massor an kunskap och verktyg för mitt fortsatta arbete med mina klienter.

Peter Larsson, behandlingsassistent
Hvidehus, Alingsås kommun

 

Tack Eva-Lott och Ola för dessa fantastiska och lärorika dagar.

Rebin Ismail, behandlingsassistent
HVB Tigris, Steget Vidare

 

Bra kurs, lärorikt och trevligt med rollspel

Lotta, avdelningschef
Steget Vidare

 

Tystnad är ingenting dåligt eller farligt =)

Jonna Franzén, behandlingspedadog
Runnagården

 

Den här utbildningen har gett mig blodad tand och kunskapstörsten och läsglädjen som infunnit sig trodde jag ej jag skulle få uppleva igen efter ca 24 års frånvaro av studier. Tack för inspirationen.

Pär Hindersson, elevår
Rockesholms Behandlingshem

 

Greppbart, strukturerat och nyttigt. Bra diskussioner som lett till att man sett saker ur andra perspektiv.

André Jönsson, behandlingspedagog
ViaVerna HVB

 

Ola och Eva-Lott är helt suveräna. Så duktiga, pedagogiska och lyhörda.

Madeleine Isaksen Storsten, studerande behandlingspedagog
Fellingsbro folkhögskola

 

MI som ”verktyg” var otroligt värdefullt och jag använder mig dagligen av det i mitt arbete.

Rebecca Lindgren, behandlingspedagog
Framstegets behandlingshem

 

Det som fastnade mest hos mig från er utbildning var ”Catch it low to prevent it high” det säger mycket och fler borde jobba efter det 🙂 sen menar jag inte att det var det enda som fastnade… det var mycket, mycket mer… 🙂

Monica Granstedt, behandlingspedagog
KraftAverk AB

 

Reflektioner från uppdragsgivare

Eslövs folkhögskola har samarbetat med SMART under många år genom vår yrkeshögskoleutbildning för Behandlingspedagoger. Vi är mycket nöjda med samarbetet  och våra studerandes utvärderingar ger högsta betyg!

Patrik Fridh, Utbildningsledare YH
Eslövs folkhögskola

 

Smartutbildning, ja namnet säger sig självt! Smarta och pedagogiska utbildare är ni Ola och Eva-Lott! Hoppas på fortsatt samarbete!

Lena Ackesten, lärare
Fellingsbro folkhögskola

 

SMART:s utbildningsinsatser vid Eslövs folkhögskola uppskattas årligen mycket högt av våra studerande och vår personal. Alla de samarbetspartners folkhögskolan har kring praktikplatser, ser SMART:s insatser som en garanti på god kvalité. Det är speciellt roligt att år efter år kunna rapportera till YH-myndigheten, att våra färdigutbildade behandlingspedagoger har en anställningsbarhet på 100%. Detta inte minst tack vare SMART Utbildningscentrum!

Lars Tengberg, f.d. rektor
Eslövs folkhögskola