Ola Hall

 

Sedan 2010 arbetar jag inom Hässleholms kommun som projektledare. Fram till 2014 ledde jag ett ESF-projekt (Kompetensare 2.0). Syftet med projektet var att hjälpa arbetslösa ungdomar ut i arbetslivet. Sedan 2015 arbetar jag med ett nytt ESF-projekt som heter Within.
Läs gärna mer om projektet här: http://vadvilldu.nu

Innan min anställning i Hässleholm arbetade jag inom kriminalvården i tio år. Halva tiden ägnade jag åt säkerhets- och behandlingsarbete på ungdomsavdelningen på Anstalten Kristianstad, Vä. Jag har genomfört ett stort antal grupper i ART och PREPARE. Jag arbetat med MI sedan 2001. Den sista halvan av min tid inom kriminalvården arbetade jag som nationell handledare och personalutbildare (Mastertrainer i ART). Jag hade också som uppdrag att utveckla manualer för PREPARE-programmet.

Specialkompetenser:
MI, ART, Prepare, ÅP och KBT.
Jag är medlem i MINT.

Hoppas vi ses snart!