Ola Hall

Jag är anställd som projektledare för internationella projekt på Folkuniversitetet.

Dessförinnan har jag arbetat jag inom Hässleholms kommun som projektledare i tio år och innan dess arbetade jag inom kriminalvården i tio år där jag ägnade tiden åt säkerhets- och behandlingsarbete på ungdomsavdelningen på Anstalten Kristianstad.

Jag har genomfört ett stort antal grupper i behandlingsprogrammen ART och PREPARE. Sedan 2001 har jag även arbetat med MI.

Ola sitter med i styrelsen för Prepsec Sweden och Preprec International.

Specialkompetenser:
MI, ART, Prepare, ÅP och KBT.
Jag är medlem i MINT.

Hoppas vi ses snart!

Vi får eldsjälar att mötas