SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Ola Hall

Jag har arbetat med projekt under större delen av mitt yrkesverksamma liv.

Projekten har haft olika inriktning, men till stor del har de kretsat kring ungdomar i utanförskap.

Parallellt och inom ramen för dessa projekt har jag arbetat både kliniskt och med utbildning i Motiverande samtal (MI), Återfallsprevention (ÅP) och Aggression Replacement Training (ART).

Jag har bl.a. med mig drygt 10 år inom kriminalvården, 10 år inom Hässleholms kommun och drygt 2 år inom Folkuniversitetet.

Jag har genomfört ett stort antal grupper i behandlingsprogrammen ART och PREPARE. Sedan 2001 har jag även arbetat med MI.

Jag sitter med i styrelsen för Prepsec Sweden och Preprec International.

Specialkompetenser:
MI, ART, Prepare, ÅP, KBT och projektledning.
Jag är medlem i MINT.

Hoppas vi ses snart!

Vi får eldsjälar att mötas